top of page
KAARTJE 3.jpg

Blauwe Calciet

Blauwe Calciet werkt kalmerend en ontspannend. Het verenigt gevoel en verstand, kalmeert de geest, maar ook heftige emoties en zorgt hiermee voor innerlijke rust, (brengt het geklets in het hoofd tot rust en zorgt voor helderheid). Het kristal brengt acceptatie van je groeiprocessen, verlaagd de bloeddruk, kalmeert de zenuwen, heft angsten op en laat negatieve emoties los. Deze krachtige genezende en zuiverende steen, beschermt tegen negatieve energie, absorbeert energie, filtert haar en stuurt haar terug. Calciet blauw werkt sterk op je keelchakra en opent deze met liefdevolle kracht en zachtheid. Het bevordert van hieruit het spreken vanuit je gevoel en vanuit je hart (heldere communicatie). Het brengt zachte healing op eventuele blokkades in het keelgebied. Hij helpt je met het uiten van gevoelens of het delen van ervaringen. Blauw calciet kalmeert en verzacht ook emoties die soms opgekropt zitten in dit keelchakra. Blauw calciet brengt ook helderheid in je gevoelens. De steen bevordert de creativiteit en brengt je weer in contact met je Innerlijk Kind en de ongebreidelde fantasie die je als kind had. Blauwe calciet versterkt het zelfbewustzijn en helpt je je eigen pad te vinden. Daarnaast stimuleert de steen daadkracht om je ideeën om te zetten in daden. Geeft overzicht over je wensen en hoe je die wensen kunt realiseren. De steen maakt doortastend en doelgericht, vergroot het zelfvertrouwen. Calciet helpt tegenslagen te verwerken en blijmoedig door te gaan. Calciet is een goede steen voor iemand zonder hoop of motivatie. De steen zet emotionele stress om in geestelijke rust. Versterkt de levenswil en de levenslust. Fysiek heeft de steen een positieve werking op de keel, longen en schildklier. (Gebruik een kristal nooit in plaats van medisch advies, altijd in samenwerking met).

bottom of page